Trang chủ / Khuyến mại / taxi Nội Bài Hà Nội giới thiệu bạn Bay Cùng Hoa Sen

taxi Nội Bài Hà Nội giới thiệu bạn Bay Cùng Hoa Sen

Taxi Nội Bài Hà Nội giới thiệu bạn dịch vụ bay cùng hoa Sen Các mức giá ưu đãi đặc biệt cho sản phẩm Bay Cùng Hoa Sen hành trình nội địa Việt Nam. Thời gian mua: 01/04/2018-10/04/2018.

HÀ NỘI – PHÚ QUỐC

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
Eden Resort Phu Quoc 9.928.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 24/04/2018

01/05/2018 – 24/05/2018

11/08/2018 – 29/08/2018

03/09/2018 – 31/10/2018

Muong Thanh Luxury Phu Quoc 8.731.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 24/04/2018

01/05/2018 – 24/05/2018

11/08/2018 – 29/08/2018

03/09/2018 – 31/10/2018

Sài Gòn Phú Quốc 8.974.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 24/04/2018

01/05/2018 – 24/05/2018

11/08/2018 – 29/08/2018

03/09/2018 – 31/10/2018

 

  HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
Lotus Hoi An Boutique Hotel & Spa 5.066.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 24/04/2018

01/05/2018 – 24/05/2018

11/08/2018 – 29/08/2018

03/09/2018 – 31/10/2018

Hoang Sa Hotel 3.860.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 24/04/2018

01/05/2018 – 24/05/2018

11/08/2018 – 29/08/2018

03/09/2018 – 31/10/2018

 

NHA TRANG – ĐÀ NẴNG

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
Lotus Hoi An Boutique Hotel & Spa 5.946.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 31/10/2018
Hoang Sa Hotel 4.740.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 31/10/2018

HẢI PHÒNG – ĐÀ NẴNG

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
Lotus Hoi An Boutique Hotel & Spa 4.626.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 31/10/2018
Hoang Sa Hotel 3.420.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/01/04/2018 – 31/10/2018

 

TP. HỒ CHÍ MINH – ĐÀ NẴNG

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
Lotus Hoi An Boutique Hotel & Spa 5.066.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 24/04/2018

01/05/2018 – 24/05/2018

11/08/2018 – 29/08/2018

03/09/2018 – 31/10/2018

Hoang Sa Hotel 3.860.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 24/04/2018

01/05/2018 – 24/05/2018

11/08/2018 – 29/08/2018

03/09/2018 – 31/10/2018

 

HÀ NỘI – NHA TRANG

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
 Soho Hotel 6.373.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 24/04/2018

01/05/2018 – 24/05/2018

11/08/2018 – 29/08/2018

03/09/2018 – 31/10/2018

 Sen Viet Premium Hotel Nha Trang 8.032.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 24/04/2018

01/05/2018 – 24/05/2018

11/08/2018 – 29/08/2018

03/09/2018 – 31/10/2018

 MerPerle Hon Tam Resort 12.547.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 24/04/2018

01/05/2018 – 24/05/2018

11/08/2018 – 29/08/2018

03/09/2018 – 31/10/2018

 Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa 10.327.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 24/04/2018

01/05/2018 – 24/05/2018

11/08/2018 – 29/08/2018

03/09/2018 – 31/10/2018

TP. HỒ CHÍ MINH – NHA TRANG

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
 Soho Hotel 4.173.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 24/04/2018

01/05/2018 – 24/05/2018

11/08/2018 – 29/08/2018

03/09/2018 – 31/10/2018

 Sen Viet Premium Hotel Nha Trang 5.832.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 24/04/2018

01/05/2018 – 24/05/2018

11/08/2018 – 29/08/2018

03/09/2018 – 31/10/2018

 MerPerle Hon Tam Resort 10.347.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 24/04/2018

01/05/2018 – 24/05/2018

11/08/2018 – 29/08/2018

03/09/2018 – 31/10/2018

 Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa 8.127.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 24/04/2018

01/05/2018 – 24/05/2018

11/08/2018 – 29/08/2018

03/09/2018 – 31/10/2018

HÀ NỘI – ĐÀ LẠT

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
 Muong Thanh 7.025.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 24/04/2018

01/05/2018 – 24/05/2018

11/08/2018 – 29/08/2018

03/09/2018 – 31/10/2018

Best Western Dalat Plaza Hotel 5.948.000 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 24/04/2018

01/05/2018 – 24/05/2018

11/08/2018 – 29/08/2018

03/09/2018 – 31/10/2018

 Holiday Dalat Hotel 7.025.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 24/04/2018

01/05/2018 – 24/05/2018

11/08/2018 – 29/08/2018

03/09/2018 – 31/10/2018

TP. HỒ CHÍ MINH – ĐÀ LẠT

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
 Muong Thanh 5.265.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 24/04/2018

01/05/2018 – 24/05/2018

11/08/2018 – 29/08/2018

03/09/2018 – 31/10/2018

Best Western Dalat Plaza Hotel 4.188.000 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 24/04/2018

01/05/2018 – 24/05/2018

11/08/2018 – 29/08/2018

03/09/2018 – 31/10/2018

 Holiday Dalat Hotel 5.265.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 24/04/2018

01/05/2018 – 24/05/2018

11/08/2018 – 29/08/2018

03/09/2018 – 31/10/2018

HÀ NỘI – QUY NHƠN

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
 Seagull hotel 7.039.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 24/04/2018

01/05/2018 – 24/05/2018

11/08/2018 – 29/08/2018

03/09/2018 – 31/10/2018

 Mương Thanh Quy Nhon 6.145.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 24/04/2018

01/05/2018 – 24/05/2018

11/08/2018 – 29/08/2018

03/09/2018 – 31/10/2018

 Aurora Villas & Resort Quy Nhon 8.602.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 24/04/2018

01/05/2018 – 24/05/2018

11/08/2018 – 29/08/2018

03/09/2018 – 31/10/2018

 FLC Quy Nhon 8.593.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 24/04/2018

01/05/2018 – 24/05/2018

11/08/2018 – 29/08/2018

03/09/2018 – 31/10/2018

TP. HỒ CHÍ MINH – QUY NHƠN

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
 Seagull hotel 6.159.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 24/04/2018

01/05/2018 – 24/05/2018

11/08/2018 – 29/08/2018

03/09/2018 – 31/10/2018

 Mương Thanh Quy Nhon 5.265.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 24/04/2018

01/05/2018 – 24/05/2018

11/08/2018 – 29/08/2018

03/09/2018 – 31/10/2018

 Aurora Villas & Resort Quy Nhon 7.722.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 24/04/2018

01/05/2018 – 24/05/2018

11/08/2018 – 29/08/2018

03/09/2018 – 31/10/2018

 FLC Quy Nhon 7.0713.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 24/04/2018

01/05/2018 – 24/05/2018

11/08/2018 – 29/08/2018

03/09/2018 – 31/10/2018

ĐÀ LẠT/NHA TRANG/QUY NHƠN – TP. HỒ CHÍ MINH

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
Aristo Hotel 6.231.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 27/04/2018

03/05/2018 – 26/05/2018

13/08/2018 – 30/08/2018

05/09/2018 – 31/10/2018

Emm Saigon Hotel 5.580.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 27/04/2018

03/05/2018 – 26/05/2018

13/08/2018 – 30/08/2018

05/09/2018 – 31/10/2018

Ha Hien Signature Hotel 6.381.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 27/04/2018

03/05/2018 – 26/05/2018

13/08/2018 – 30/08/2018

05/09/2018 – 31/10/2018

BUÔN MA THUỘT/PLEIKU – TP. HỒ CHÍ MINH

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
Aristo Hotel 6.231.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 31/10/2018
Emm Saigon Hotel 5.580.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 31/10/2018
Ha Hien Signature Hotel 6.381.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 31/10/2018

ĐÀ NẴNG/HUẾ/PHÚ QUỐC – TP. HỒ CHÍ MINH

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
Aristo Hotel 7.551.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 27/04/2018

03/05/2018 – 26/05/2018

13/08/2018 – 30/08/2018

05/09/2018 – 31/10/2018

Emm Saigon Hotel 6.900.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 27/04/2018

03/05/2018 – 26/05/2018

13/08/2018 – 30/08/2018

05/09/2018 – 31/10/2018

Ha Hien Signature Hotel 7.701.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 27/04/2018

03/05/2018 – 26/05/2018

13/08/2018 – 30/08/2018

05/09/2018 – 31/10/2018

HẢI PHÒNG/VINH – TP. HỒ CHÍ MINH

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
Aristo Hotel 8.431.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 27/04/2018

03/05/2018 – 26/05/2018

13/08/2018 – 30/08/2018

05/09/2018 – 31/10/2018

Emm Saigon Hotel 7.780.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 27/04/2018

03/05/2018 – 26/05/2018

13/08/2018 – 30/08/2018

05/09/2018 – 31/10/2018

Ha Hien Signature Hotel 8.581.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 27/04/2018

03/05/2018 – 26/05/2018

13/08/2018 – 30/08/2018

05/09/2018 – 31/10/2018

THANH HÓA – TP. HỒ CHÍ MINH

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
Aristo Hotel 8.431.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 31/10/2018
Emm Saigon Hotel 7.780.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 31/10/2018
Ha Hien Signature Hotel 8.581.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 31/10/2018

CHU LAI – HÀ NỘI

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
Sunway Hotel Hanoi 10.548.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 31/10/2018
Mercure Hanoi La Gare Hotel 8.436.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 31/10/2018
Skylark Hotel 5.523.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 31/10/2018
Diamond Westlake Suites 8.391.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 31/10/2018

ĐÀ NẴNG/HUẾ – HÀ NỘI

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
Sunway Hotel Hanoi 10.988.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 27/04/2018

03/05/2018 – 26/05/2018

13/08/2018 – 30/08/2018

05/09/2018 – 31/10/2018

Mercure Hanoi La Gare Hotel 8.876.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 27/04/2018

03/05/2018 – 26/05/2018

13/08/2018 – 30/08/2018

05/09/2018 – 31/10/2018

Skylark Hotel 5.963.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 27/04/2018

03/05/2018 – 26/05/2018

13/08/2018 – 30/08/2018

05/09/2018 – 31/10/2018

Diamond Westlake Suites 8.831.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 27/04/2018

03/05/2018 – 26/05/2018

13/08/2018 – 30/08/2018

05/09/2018 – 31/10/2018

TUY HÒA – HÀ NỘI

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
Sunway Hotel Hanoi 10.988.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 31/10/2018
Mercure Hanoi La Gare Hotel 8.876.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 31/10/2018
Skylark Hotel 5.963.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 31/10/2018
Diamond Westlake Suites 8.831.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 31/10/2018

QUY NHƠN – HÀ NỘI

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
Sunway Hotel Hanoi 11.428.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 27/04/2018

03/05/2018 – 26/05/2018

13/08/2018 – 30/08/2018

05/09/2018 – 31/10/2018

Mercure Hanoi La Gare Hotel 9.316.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 27/04/2018

03/05/2018 – 26/05/2018

13/08/2018 – 30/08/2018

05/09/2018 – 31/10/2018

Skylark Hotel 6.403.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 27/04/2018

03/05/2018 – 26/05/2018

13/08/2018 – 30/08/2018

05/09/2018 – 31/10/2018

Diamond Westlake Suites 9.271.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 27/04/2018

03/05/2018 – 26/05/2018

13/08/2018 – 30/08/2018

05/09/2018 – 31/10/2018

PLEIKU – HÀ NỘI

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
Sunway Hotel Hanoi 11.428.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 31/10/2018
Mercure Hanoi La Gare Hotel 9.316.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 31/10/2018
Skylark Hotel 6.403.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 31/10/2018
Diamond Westlake Suites 9.271.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 31/10/2018

ĐÀ LẠT – HÀ NỘI

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
Sunway Hotel Hanoi 12.308.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 27/04/2018

03/05/2018 – 26/05/2018

13/08/2018 – 30/08/2018

05/09/2018 – 31/10/2018

Mercure Hanoi La Gare Hotel 10.196.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 27/04/2018

03/05/2018 – 26/05/2018

13/08/2018 – 30/08/2018

05/09/2018 – 31/10/2018

Skylark Hotel 7.283.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 27/04/2018

03/05/2018 – 26/05/2018

13/08/2018 – 30/08/2018

05/09/2018 – 31/10/2018

Diamond Westlake Suites 10.151.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 27/04/2018

03/05/2018 – 26/05/2018

13/08/2018 – 30/08/2018

05/09/2018 – 31/10/2018

BUÔN MA THUỘT/ VINH – HÀ NỘI

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
Sunway Hotel Hanoi 11.868.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 27/04/2018

03/05/2018 – 26/05/2018

13/08/2018 – 30/08/2018

05/09/2018 – 31/10/2018

Mercure Hanoi La Gare Hotel 9.756.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 27/04/2018

03/05/2018 – 26/05/2018

13/08/2018 – 30/08/2018

05/09/2018 – 31/10/2018

Skylark Hotel 6.843.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 27/04/2018

03/05/2018 – 26/05/2018

13/08/2018 – 30/08/2018

05/09/2018 – 31/10/2018

Diamond Westlake Suites 9.711.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 27/04/2018

03/05/2018 – 26/05/2018

13/08/2018 – 30/08/2018

05/09/2018 – 31/10/2018

CẦN THƠ/ NHA TRANG/ PHÚ QUỐC – HÀ NỘI

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
Sunway Hotel Hanoi 12.748.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 27/04/2018

03/05/2018 – 26/05/2018

13/08/2018 – 30/08/2018

05/09/2018 – 31/10/2018

Mercure Hanoi La Gare Hotel 10.636.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 27/04/2018

03/05/2018 – 26/05/2018

13/08/2018 – 30/08/2018

05/09/2018 – 31/10/2018

Skylark Hotel 7.723.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 27/04/2018

03/05/2018 – 26/05/2018

13/08/2018 – 30/08/2018

05/09/2018 – 31/10/2018

Diamond Westlake Suites 10.591.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 27/04/2018

03/05/2018 – 26/05/2018

13/08/2018 – 30/08/2018

05/09/2018 – 31/10/2018

 

HÀ NỘI – ĐỒNG HỚI

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
 Mường Thanh Quảng Bình 4.873.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 31/10/2018
 Holiday Quang Binh Hotel 4.873.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 31/10/2018

TP. HỒ CHÍ MINH – ĐỒNG HỚI

 

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
 Mường Thanh Quảng Bình 5.313.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 31/10/2018
 Holiday Quang Binh Hotel 5.313.600 01/04/2018 – 10/04/2018 01/04/2018 – 31/10/2018
  • taxi Nội Bài Hà Nội giới thiệu quý khách giá tham khảo trên đã bao gồm thuế, phí, vé máy bay, phòng khách sạn cho 2 người. Quý khách có thể linh hoạt lựa chọn thời gian lưu trú.
  • Các mức giá cao hơn có thể được áp dụng tùy thuộc vào tình trạng chuyến bay và phòng khách sạn

Chúc quý khác có những chuyến đi vui vẻ và an toàn, hãy để taxi Nội Bài làm bạn đồng hạnh phục vụ quý khách đón tiễn tại sân bay Nội Bài, dịch vụ chuyên nghiệp xe vip, an toàn lịch sự, đưa đón đúng lịch. Hãy đặt online ngaytaxi nội bài

Hãy thử với

VIETJET AIR KHUYẾN MÃI HOÀN TIỀN KHI MUA VÉ MÁY BAY BẰNG THẺ TÍN DỤNG SHINHAN

Vietjet air khuyến mãi hoàn tiền mua vé máy bay khi mua bằng thẻ tín …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *